τροχιόδρομος

τροχιόδρομος
ο, Ν
1. ηλεκτροκίνητο όχημα ή συγκρότημα οχημάτων μεταφοράς επιβατών που κινείται σε σιδηροτροχιές τοποθετημένες στο κατάστρωμα τών δρόμων και τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από εναέριο καλώδιο, το τραμ
2. φρ. «ιπποκίνητος τροχιόδρομος» — ο πρώτος τροχιόδρομος που έκανε την εμφάνιση του και τού οποίου το όχημα συρόταν από άλογα.
[ΕΤΥΜΟΛ. < τροχιά + δρόμος. Η λ. μαρτυρείται από το 1883 στον Αν. Κορδέλλα].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • τροχιόδρομος — ο όχημα ή συγκρότημα οχημάτων που κινούνται σε σιδηροτροχιές τραμ: Ηλεκτροκίνητος τροχιόδρομος …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ιπποσιδηρόδρομος — ο μεγάλο όχημα που συρόταν από ίππους πάνω σε τροχιές, ιππήλατος τροχιόδρομος. [ΕΤΥΜΟΛ. Απόδοση στην ελλ. ξεν. όρου και αντιδάνεια λ. ως προς το α συνθετικό της, πρβλ. ιταλ. ippoferrovia < ippo (πρβλ. ίππος) + ferrovia «σιδηρόδρομος». Η λ.… …   Dictionary of Greek

  • τραμ — το, Ν άκλ. τεχνολ. κοινή ονομασία μεταφορικού συστήματος απαρτιζόμενου από τροχοφόρα οχήματα που κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές εγκιβωτισμένες σε ιδιαίτερο κατάστρωμα αποκλειστικής χρήσης, ο τροχιόδρομος. [ΕΤΥΜΟΛ. < αγγλ. tram πιθ. < μτγν …   Dictionary of Greek

  • τροχιοδρομικός — ή, ό, Ν 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον τροχιόδρομο και στην κίνηση του («τροχιοδρομική γραμμή») 2. το αρσ. ως ουσ. ο τροχιοδρομικός (ενν. υπάλληλος) υπάλληλος ή εργάτης οργανισμού ή εταιρείας που έχει την εκμετάλλευση τών τροχιοδρόμων.… …   Dictionary of Greek

  • τραμ — το άκλ. (λ. αγγλ.), τροχιόδρομος (βλ. λ.): Πάω με το τραμ …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”